Drottningdals skola, Roslags-Bro 2. Foto Elliord Mattsson. Copyright: Hartmans Kortförlag A.-B, Uppsala. Foto 2. Stämplat Norrtälje 31.5.63.