Drottningdals skola, Roslags-Bro 1. Skolan färdig 1960. Foto Elliord Mattsson. Copyright: Hartmans Kortförlag A.-B, Uppsala. Foto 1. Oskrivet.