Lövsundet, Roslagsbro. No. 12. Ser. 9. Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.