Ilsholmens gård och Barnkoloni. N:r 58. ser. 3. Foto & Förlag: Elliord Mattsson Spillersboda. Sänt till Stockholm. Stämplat Norrtälje 10.7.52