Hallboda, Roslagsbro. Utsikt över Sandängsfjärden. No. 98. Ser. 32. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Norrtälje 1963. Byggnaden är målaren Elias Petterssons verkstad.