Gryta, Roslagsbro. No. 29. Ser. 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.