Drottningdals skola i Roslagsbro.Huset färdigt 1902. Handkolorerat. Brefkort. Stämplat Roslagsbro 6.3.1907.