Albert Anderssons affär, Söderby Roslagsbro. Ensamrätt L. Friberg. Förlag: L. Friberg, Stockholm, No 76. Skrivet, ej sänt.