Affären, Stäket, Roslagsbro 1. Förlag: Axel F. Pettersson, Stäket, Roslagsbro. 44577. Stämplat Roslagsbro Postomb 1, 17.8.42.