Motiv från Gillviken, Roslagsbro. No. 28. Ser. 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Roslagsbro Postomb 1, 20.7.48.