Motiv från Tisslinge, Roslags-Bro. Sally Karlssons pensionat. Nr. 31. Ser. 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Skrivet men ej sänt.