Motiv från Velända, Roslagsbro 1. N:r 16. Ser. 13. Foto & Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Norrtälje 11.4.51.