Stäket, Roslagsbro 2. Oskrivet kort. Handelsboden till vänster, ångbåtsbryggan med fälld semafor och till höger, skeppare Carlssons hus, ca. 1920.