Stäket. Roslagsbro 1. Berglund & Karlsson Sthlm.Brefkort. Skrivet men ej sänt. Skeppare J-E Carlssons boningshus. Bakom detta hus påbörjades 1917 byggnationen av handelsboden, färdig 1918.