Templet Stjernans lokal i Roslagsbro. Handdaterat 1907. "Basar-kort" (ofrankerat) till Herr Edv. Sjöberg, Wik, Söderbykarl. Låg där Brogården nu ligger.