Storholmen vid Norrtäljeviken. Reproduktionsrätt Upsala Kontorsbokfabrik. UK 6121. Oskrivet