Röksta Handelsaffär. Förlag H. Th. Törnqvist, Roslags-Bro N:o 25133. Stämplat Norrtälje oläsligt årtal.