Albert Anderssons affär, Söderby. Ensamrätt: L. Friberg. Förlag: L. Friberg, Stockholm. Oskrivet.