Hos Per i Harö, Roslagsbro. No. 3a Ser 33. Foto & Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.