Stäket, Roslagsbro. Ångbåtsbryggan med "Södertörn" och mycket folk. Förlag: Axel F. Pettersson, Stäket, Roslagsbro. Oskrivet.