Motiv från Stäket, Roslagsbro. Sista grinden. Kopia av vykortsframsida. (Från Roland Edevågs samling)