Stäket, Roslagsbro. Kopia av vykortsframsida. S/S Södertörn ankommer Stäket, Roslagsbro. OBS! lång ångbåtsbrygga med 2 stenkistor. Margareta och Jan Andersson i roddbåten (Uppgifter från Roland Edevåg/Torbjörn Krantz