Stäket. Roslagsbro. Kopia av vykortsframsida. Vykort före 1917, då handelsboden byggdes (Uppgifterm från Roland Edevåg/Torbjörn Krantz