Edvin och Lilly Gustafsson. Gifta i Roslags-Bro 1926-05-01. Edvin Gustafsson från Ösby, Roslags-Bro och Lilly f. Strömberg från Rådmansö