Fotoalbum

Drottningdals skola
Tidigare torp under Prästgården, ombyggd till skola på 1840-talet (S-O Garland)

Några lärare i Drottningdal:
Johan Bergström, född 1828 i Eke, död 1884 i Drottningdal, från 1875 Roslags-Bros förste poststationsföreståndare.

Anders GustafAndersson, född den 21 april 1859 i Röksta, död 13 januari 1932 i Tornvillan, Röksta. Folkskollärare, organist, poststationsföreståndare, barnavårdsman mm. Hans hustru Henrika Emilia f. Gillberg 1866-1950, kom till Roslagsbro som småskollärarinna 1885 (småskolan då i Sockenstugan?) men slutade vid giftermålet med Gustaf Andersson 1891.

Karin Hildegard Lundberg, född i Skokloster den 17 sept. 1903. Studentexamen i Uppsala 1923, folkskollärarinneexamen  i Stockholm 1924, organistexamen i Uppsala 1927. Vikarie vid Drottningdals folkskola 1924 och ordinarie lärarinna därstädes sedan 1926. Undervisar i fortsättningsskola. Ledamot av barnavårdsnämnden. Organist i kyrkan (Folkskolans Lärarekår i Uppland 1930)
Karin Lundberg avled i Uppsala 7 nov. 1986.

Bertil Ernst Rudolf Malmberg, se Bredsättra skola.

Astrid Matilda Kristina Olsson, född i Ovansjö den 8 maj 1905. Död i Huskvarna 1970. Småskollärarinneexamen i Bollnäs 1925. Vikarie vid Drottningdals småskola 1926 och orinarie lärarinna därstädes sedan 1927. Undervisar i slöjd (Folkskolans Lärarekår i Uppland 1930)

Hans Edvard Burman, född 26 aug 1906 i Klosters församling, Eskiltuna, död i Drottningdal 8 jan. 1969. Folkskolärareexamen i Karlstad 1936. Lärare i Glava, Värmland i 12 år, därefter 5 år i Gammeltorp, Blekinge. Kom till Drottningdals skola 1954 och tjäntgjorde till 1968.

Gunborg Skjöldebrand, se Noors skola.
KLICKA PÅ BILDERNA ELLER ANVÄND HELSKÄRMSLÄGE , SÅ BLIR BILDERNA STÖRRE OCH DU FÅR LITE INFORMATION.