Drottningdals skola klass 3-4 ca 1962. Stående från vä: Karin Lundberg-Lärarinna. Staffan Johansson, Lena Holmström, Eva-Lisa Lodenius, Kerstin Karlsson, Kerstin Sjöberg, Lisbeth Karlsson, Ingrid Eriksson, Yvonne Mattsson, Ann-Marie Eriksson, Lena Eriksson, Iren Söderström, Kerstin Andersson, Siv Runelind, Majvor Sundholm, Annika Pettersson, Hans Lundberg. Sittande fr. vä: Alf Harnebäck, Göran Hultgren, Hans Andersson, Per Kylbrant, Anders Björklund, Anders Karlsson, Stig Granholm, Bengt Nilsson, Kent Martinsson, Sten Hansson, Ove Thunberg. Foto från Annika Pettersson/Linusson.