Drottningdals skola 1909. Lärarinna Kristina Larsson. De två pojkarna längst till höger kan möjligen vara stående Erik Gustafsson Råbacken f. 1902 och sittande möjligen Edvin Jansson Nedernäs, f. 1901. Foto från Kjell Jansson.