Drottningdals skola ca. 1949-1950. Klasserna 4, 5 och 6 ? Bakre raden från vä: Runar Eriksson, Ekeby-Kjell Gustafsson,Väsby-Kjell Jansson,Nedernäs-Sture Bergglund- Hans Holmström, Ösby-Lars-Bertil Floge,Bredsättra-Gösta Nordgren,Röksta-Per-Olof Sigfridsson,Kvilunda-??-Stockholmskille-??-Seved Eriksson,Drottningdal-Lärarinnan- Mittraden fr. vä: Arne Sköld,Prästgården-Torsten Eriksson,Ekeby-Svante Sandgren,Velända-Kurt Eriksson,Övernäs-Ingrid Karlsson,Råbacken-Irma Botvidsson?-Birgit?-Eva-Lisa Rajamaa,Väsby-Gunnel Karlsson,Velända-Barbro Nilsson, Röksta-Åke Sandgren,Stentorp-Främre raden fr. vä:Ingrid Jansso-Gun-Britt Jansson-Britt-Marie Hildorsdotter,Drottningdal-Ulla Lydemar,Södersund-Berit Mattsson,Röksta-Birgit Karlsson-Velända,-Gun Simonsson,Getingarne. Foto från Kjell Jansson.
Tack till Torsten Eriksson, Gun-Britt Jansson/Westin och Per-Olof Sigfridsson