Drottningdals skola 1, klass 5-6 våren 1939. Bakre raden från vänster: Lennart Hollstrand, Lage J., Stig Törnqvist, Sture Johansson/Harnebäck, Reneé Konradsson, Georg Karlsson, Okänd, Bertil Malmberg-Lärare, Mittraden från vänster: Britta Söderman, Helmy Gustavsson, Anna-Lisa Jakobsson, Lilian Mattsson, Maj-Britt Eriksson/Sundholm, Rosa Björklund, Elsbritt Jonsson, Sittande från vänster: Elly Viberg, Vinnifrej Strömberg, Sonja O?, Valborg Eriksson/Hemlin, Eivor Johansson/Larsson, Gunborg Eriksson.