Drottningdals skola klass 2 1925. Från vänster: Nils Johansson (Harnebäck), Dan Törnqvist, Svea Karlsson, Astrid Olsson, Lärarinna, Anna-Lisa Törnqvist, Sten Törnqvist, Ellen Eriksson, Mary Mattsson, Elsa Mattsson, Karin Jansson "Skräddars-Karin" ,Inga Jakobsson, Sven Svensson, Birger Törnqvist, Ragnar Gustavsson. Källa: Ellen Eriksson/Strand