Drottningdals skola 1957. Klass 2, barn födda 1948. Stående från vänster: Bernt Strandberg, Ösby, Birgitta Georgsson, Ekeby, Siv Aspelin, Prästgården, Torben Johansson, Röksta, Claes Holmström, Velända, Torbjörn Törnqvist, Södersund, Ingrid Karlsson, Velända, Lärarinna: Astrid Olsson. Sittande från vänster: Inger Törnqvist, Södersund, Benny Pettersson, Röksta, Marie-Louise Claessson, Ösby?, Majvor Torstensson, Tomta, Leif Eriksson, Prästgården, Britt-Inger Hemlin, Bredsättra.