Drottningdals skola 1901. Huset byggt 1753, bilden från september 1901. Revs 1902 för att ge plats för nya skolan. Skollären Gustaf Andersson med familj och tjänsteflicka till vänster och flickorna i syslöjden till höger. Kossan hette Rosa.