Familjen Hans Burman.Hans lärare i Drottningdal 1954-1968. Fru Greta och sonen Hans-Peter, musiker och engagerad i "Republiken Jämtland"