Drottningdals skola klass 3-4 1957-1958. Karin Lundberg, lärarinna. Överst från vä: Bertil Karlsson, Benny Henningsson Arne Aspelin, Karin Grandin, Birgitta Andersson, Okänd, Birgit Gustafsson, Okänd, Ove Söderman, Ola Pettersson, Leif Floge, Anders Gustafsson, Britt-Inger Hemlin, Ylva Blomqvist, Tilly Widegarn, Inger Törnqvist, Kristina Björklund, Majvor Torstensson, Benny Pettersson, Karl-Ove Hultgren, Bernt Strandberg, Torben Johansson, Bengt Gustafsson, Torbjörn Törnqvist, Claes Holmström, Ingrid Karlsson, Kerstin Andersson, Birgitta Georgsson, Inger Wallin. Kilvén Foto, Uppsala. Källa: Leif Eriksson