Drottningdals skola klass 2, 1956-1957?? Övre raden från vä: Ove Söderman, Okänd, Ylva Blomqvist, Karin Grandin, Arne Aspelin, Kristina Björklund, Birgitta Andersson, Elvy Andersson, Leif Floge, Bengt Gustafsson, Ola Pettersson, Christine Sander, Sonja Strandberg, Benny Henningsson, Birgit Gustafsson, Maria Malmlöf. Kilvén Foto, Uppsala,. Källa: Leif Eriksson.