Drottningdals skola 31 okt 1957. Belöning för flitigt sparande delas ut av: Bankdirektör Olle Höglund tv och Sparbanksstyrelsens vice ordf. Gunnar Österman. I mitten Lärarinnan Astrid Olsson. Eleverna överst fr. vä: Torben Johansson, Röksta, Leif Eriksson, Prästgården, Claes Holmström, Velända, Roland Wahlström, Prästgården, Torbjörn Törnqvist, Södersund, Kerstin Andersson, Bredsättra, Ingrid Karlsson, Velända, Inger Törnqvist, Södersund, Majvor Torstensson, Inål, Inger Wallin, Övernäs, Britt-Inger Hemlin, Bredsättra.