Drottningdals skola avgångsklass 1927. Kortet taget vid kamratträffen i sockenstugan den 9 sept 1983. Det är några elever från Drottningdals skolas avslutningsklass (6.e) 1927. Av 15 kamrater är 4 döda, 1 bosatt i U.S.A. Till vår lärarinna Karin Lundbergs 80-årsdag den 17 sept skall sändas hälsningar och blommor. Text Artur Mattsson. Stående från vä: Artur Mattsson, Ingeborg Eriksson. Övriga okända.