Drottningdals skola, Vildnissarna, Förskola 1996-97. Överst från vänster: Karin Törnqvist, Caroline Stark, Evelina Rodensjö, Michaela Thorsson (vuxen) Cecilia Hemtman, Louise Lundebring, Eva Lundebring (vuxen) Leif Eriksson (vuxen) Gusten Thorsson, Kim Wester, Marika Eriksson (vuxen) Maritha Nilsson, Björn Johansson. Knästående från vänster: Tony Johansson, Robin Wester, Joakim Rodensjö, Jimmy Wester, Viveka Törnqvist, Daniel Rodensjö, Anders Pettersson, Johan Sverin, Max Starck, Niklas Lundberg.