Drottningdals skola 195- . Pojkar från vänster: Anders Huzelius, Rune Larsson, Anders Sjölund, Jan Malmlöv, Herbert Karlsson, Hans Larsson, Leif Eriksson, Per-Ivar Viklund, Lennart Eriksson, Jan-Erik Viklund, Krister Valtersson, Göran Holmström, Ulf Blomqvist, Ingvar Aspelin. Flickor från vänster: Eivor Söderman, Kerstin Ståhl, Bodil Fröberg, Ulla Andersson, Sonja Wester, Hjördis Wall, Birgitta Henriksson. Lärarinna: Gertrud Österlund. Foto och uppgifter: Sonja Wester Johansson.