Drottningdals skola ca 1953-1954. Översta raden från vänster: Hans Larsson, Jan Malmlöv? Okänd, Lennart Eriksson, Leif Eriksson, Jan-Erik Wiklund, Okänd, Anders Sjölund, Ulf Blomqvist. Mellanraden från vänster: Karin Lundberg-Lärarinna, Okänd, Per-Ivar Wiklund? Göran Holmström, Okänd, Okänd, Krister Valtersson, Leif Wikström, Rune Larsson? Ingvar Aspelin, Okänd. Sittande från vänster: Gunvor Gustafsson, Sonja Wester, Bodil Fröberg, Barbro Gustafsson, Ulla Andersson, Hjördis Wall, Birgitta Henriksson, Ulla-Britt Thoresdotter. Källor: Sonja Wester och Leif Eriksson (Prästgården)