En äldre skolbild med okänd lärare och elever. Foto från Karin Karlsbro, Drottningdal.