Drottningdals skola okänt år. Övre raden från vänster: Okänd, Okänd, Bengt Törnqvist, Okänd, Nils-Erik Harnebäck? Harry Jansson, Birger Törnqvist, Okänd, Okänd. 2:a raden från vänster: Sten Törnqvist, Okänd, Okänd, Anna-Lisa Törnqvist, Ellen Eriksson, Okänd, Inga Jakobsson, Okänd, Karin Lundberg-lärarinna. 3:e raden sittande från vänster: Okänd, Emmy Jakobsson, Okänd, Naemi Harnebäck, Okänd, Okänd, Okänd, Evy Eriksson, Okänd. 4:e raden från vänster Okänd, Okänd, Vilhelm Holmström, Okänd, Okänd, Okänd, Bengt Karlsbro, Bengt Johansson.