Drottningdals skola klass 1 1962-1963. Överst från vänster: Gunnar Sjöberg, Ingemar Lindström, Jan Pettersson, Britta Strömberg-lärare, Erik Öhman, Hans-Bertil ? , Ann-Marie Haglund, Anna-Lena Konradsson, Nedersta raden från vänster: Ingrid Westman, Lena Runelind, Gunilla Thunberg, Ann-Marie Harnebäck, Eva Söderström, Kristina Andersson. (Uppgiftslämnare: Lena Runelind/Karlsson)