Möjligen Drottningdal, pojken i mitten av de tre överst: Post-Harry Andersson? snett nedanför Gösta Eriksson min farbror? bredvid honom brodern Valter? Lärarinnan en ung Karin Lundberg?