Harö/Hallboda skola. Ca 1950. Lärare Johannes Gjärdman. Övre raden från vä: Siv Jansson, Roine Jansson, Ragnhild Jansson, Sol-Britt Andersson, Börje Eriksson, Sven-Olof Mattsson, Lars Jansson, pojken med hängselbyxor heter William (Bill) Hommerberg. Foto: Sven Björklund. Källor: Lars-Bertil Floge, Lennart och Vinnie Henningsson samt Arne Gjärdman.