Bilden är från Hallboda skola. Stående från vänster nr 5 är
Hjalmar Pettersson från Hallboda född 1911-03-15 död i Hallboda
1958-03-26. Nr 3 från vänster sittande på marken är Karl Pettersson
född 1912-10-11 i Hallboda död 1989-02-07 i Häverödal.
Bild och text: Birgit Gustavsson, Hallboda