Noors skola 05b Okänt år. Barnen födda ca. 1919. Övre raden från vänster: Karin Johansson-Fattigstugan Noor, Ingrid Björk-Ladugårdskarlens, Alice Andersson-Söderby, Andersson??-Baggboda, Ingeborg Olsson-Lärarinna, Margit Söderman-Viken Noor, Britta Öman-Gryta. 2:a raden från vänster: Ruth Lundman-Rörvik, Sigrid Andersson-Baggboda, Doris Pettersson-Trädgården Noor, Iris Holmqvist-Noor, Signe Söderman-Noor, Greta Andersson-Gryta. Nedre raden från vänster: Seth Adolfsson??-Gryta, Ivar Jansson??-Kvarnen Noor, Ivan Jansson-Gryta, Sigge Hemlin-Söderby, Gunnar Andersson-Gryta. Uppgiftslämnare: Margit Söderman/Karlsson-Blomsta Gryta.