Noors skola 16 (1949) Övre raden från vänster-Lars-Gösta Karlsson Söderby, Hans Holm Gryta, Stig Adolfsson Gryta, Kurt Källberg Lillråda, Ingmar Granholm Gryta, Sune Fundin Gryta, Karl-Göran Andersson Baggboda Noor, Roine Andersson Baggboda Noor, ? Fundin Gryta, Lars-Erik Söderblom Stäket, Göran Andersson Söderby, 2: raden-Lärarinna Gunborg Skjöldebrand Noor, Mona Olsson Stäket, Kerstin Källberg Lillråda, Kerstin Henriksson Bredsättra, Siv-Britt Andersson Baggboda Noor, Inger Löfkvist Lillråda, ? Johansson Övre Söderby, Kerstin Nilsson Gryta, Inger Stahl Övre Söderby, June Löfkvist Lillråda, Monica? Johansson Övre Söderby, Gundel Stahl Övre Söderby, Sivert Andersson Baggboda Noor, Lärarinna Ingeborg Ohlson, 3:e raden sittande-Kurt Eriksson Gryta, Berit Källberg Lillråda, Gunbritt Hemlin Söderby, Berit Hemlin Söderby, Hjördis Andersson Baggboda Noor, LEO KARLSSON BLOMSTA (UPPGIFTSLÄMNARE) Jan Skjöldebrand Noor, Karl-Hugo Eriksson Övre Söderby, Rolf Palmgren Rörvik, ? Johnsson Rörvik.