Noors skola 17 (1948) Översta raden från vänster: Inger Stahl, Ingeborg Ohlson-lärarina, Anna Skjöldebrand, Lisbet Eriksson, Gundel Stahl, Birgit Jansson, Gunborg Skjöldebrand-lärarinna, Majny Lundgren, Linnéa Granholm, June Lövkvist, Ingrid Eriksson. 2:a raden uppifrån: Kurt Källberg, Lars Henriksson, Gunnar Skjöldebrand, Ove Nilsson, Gunnar Sebom, Lars-Erik Söderblom, Sture Stahl, Sigurd Fundin, Roine Andersson. 3:e raden uppifrån: Karl-Hugo Eriksson, Ove Johnsson?? Karl Göran Andersson, Hans Holm, Lars-Gösta Karlsson, Sune Fundin, Göran Abbemark, Sivert Andersson, Sivert Fundin, Rolf Palmgren. 4:e raden uppifrån(på golvet) Ingemar Granholm, Sigbritt Andersson, Jonny Lundgren, Kerstin Henriksson, Mona Olsson, Kerstin Nilsson, Inger Lövkvist, Kerstin Källberg. (Uppgiftslämnare: syskonen Stahl)