Ingeborg Ohlsson och maken, handlaren Joel Ohlson. Bilden troligen från Ingeborgs 60-årsdag 1948. Källa: Peter Sohtell.
Ingeborg Ohlson född i Söderby-Karl den 5 juli 1888. Småskolärarinneexamen i Stockholm 1908. Ordinarie lärarinna vid Noors småskola sedan höstterminen 1908. Genomgått slöjdkurs i Gustafsberg 1909. (Folkskolans Lärarekår i Uppland 1930) Ingeborg Ohlson avled 1972 i Norrtälje.